FACILITETER

Her kan du læse om sports faciliteterne på DTU og finde nyttige informationer om, bl.a. lukninger, garderobeskabe, udendørs boldbane & fordeling af haltider. Herudover findes nederst på siden oplysninger om faciliteter og aktiviteter på Risø og Ballerup Campus.

 

LYNGBY

Lukninger

 
Sportshal, fitnesscenter, klatreklub og omklædningsrum lukkes ved officielle DTU-arrangementer. Lukkedage annonceres i nyhedsfeedet på denne hjemmeside, på DTU Sports Facebook og med opslag ved hallen. 
 
Oversigt over hallukninger i 2019 kan hentes her.
 

Garderobeskabe - Lyngby

DTU Sport råder over ca. 260 stålskabe forsynet med lås. Skabene er opsat henholdsvis i kældergangen under idrætshallen og i omklædnings-rummene. Skabene er mest beregnet til opbevaring af sportstøj o.l. For at kunne leje et skab, skal du have betalt kontingent til en af klubberne eller en af DTU Sports egne sportstilbud i bygning 101 b og være ansat eller studerende på DTU.
Ledige skabe udlejes ved personlig henvendelse til Sports Supervisoren mod kontant betaling eller Mobilepay. Det er IKKE muligt at blive skrevet på venteliste.
 
Pris og betaling
Skabene udlejes for 50 kr. per semester, samt et depositum på 200 kr., som tilbagebetales ved aflevering af nøgle. Ved bortkomst af nøgle mistes depositum.
 
Lejeperiode
Lejen løber fra semester til semester. Der sættes opslag op om deadline for genleje i kældergangen ved omklædningsrummene. I februar 2018 starter udlejningen af garderobeskabe 01.02.2019 og slutter d.01.03.2019. Betales skabsleje ikke inden deadline vil alle ting fjernes fra skabet og herefter opbevares i 1 måned. I disse tilfælde vil skabene være forsynet med en ny lås.
Bemærk! Universitetet eller DTU Sport dækker ikke tyveri fra skabene. Opbevar ikke værdigenstande i skabene, idet tyverier kan forekomme.
 
Kontakt
 

Udendørs boldbane ved bygning 230 - Lyngby 

Boldbanen er åben pr. 15.04.2019 og lukker d.04.11.2019.
 
DTU Sport råder p.t. over 1 x rugby-bane samt 1 x 11-mands bane, som tegnes op, så den også kan bruges som 2 x 7 mands baner. Der er rift om banerne, som primært er reserveret til DTU Fodbold, Kollegiefodbold samt DTU’s ansatte og studerende.
 
Reservering af fodboldbane
Kontakt Sports Supervisoren for reservering.
 
Hvornår er boldbanen åben
Boldbanen er typisk åben fra starten af april til midten af oktober, men det afhænger af vejrforholdene. Boldbanerne må IKKE bruges udenfor åbningsperioden. 
 
Omklædningsrum
Der er to omklædningsrum til herre og et til damer (dommere). Klubber under DTU Sport, DTU- ansatte og studerende kan låne en nøgle ved personlig henvendelse til halinspektøren mod et depositum på 300 kr.
 
Rugby-banen
Rugbybanen er reserveret til DTU Exiles Rugby hele sæsonen. Bruges banen af andre, er det på eget ansvar, da plænen kan være meget ujævn. Inden banen forlades, skal evt. boldmål fjernes fra banen.
 
Beach- og basket-baner
Kontakt DTU Volley og DTU Basketball, hvis du vil være sikker på, at banerne ikke skal bruges af klubberne. Se oversigt her.
 
Kontaktperson
 

Haltider 

Hallen er booket alle ugens dage fra morgen til aften, og lejes eller lånes ikke ud.
I dagtimerne er hallen booket til DTU Sports motionstilbud, fodbold og badminton. I de senere timer er hallen booket til klubsport. 
Bane 1 i badmintonhallen er den første ud mod mødecentret, altså den vestlige ende af hallen. 
 
 
 
RISØ

Lukninger

Eventuelle lukninger eller anden relevant information omkring centret annonceres med opslag på døren til centret. 
 

Garderobeskabe

DTU Sport råder over 12 stålskabe forsynet med lås i både dame- og herreomklædningen. Skabene er beregnet til opbevaring af sportstøj o.l. mens man træner i motionscentret. Skabet skal altså være tømt og klar til den næste, når man forlader centret.  
 
Bemærk! Universitetet eller DTU Sport dækker ikke tyveri fra skabene. Opbevar ikke værdigenstande i skabene, idet tyverier kan forekomme. 
 
BALLERUP
Fitness centeret på Ballerup Campus hører ikke under DTU sport, men du kan finde dem her.  
 

Idrætstilbud uden for DTU Sport

  • Diplom Fitness, find dem på Facebook  her