FACILITETER

Her kan du læse om sports faciliteterne på DTU og finde nyttige informationer om, bl.a. lukninger, garderobeskabe, udendørs boldbane & fordeling af haltider. Herudover findes nederst på siden oplysninger om faciliteter og aktiviteter på Risø og Ballerup Campus.

 

LYNGBY - Lukninger

Sportshal, fitnesscenter, klatreklub og omklædningsrum lukkes ved officielle DTU-arrangementer. Lukkedage annonceres i nyhedsfeedet på forsiden af hjemmesiden, på DTU Sports Facebook og med opslag ved hallen. Oversigt over hallukninger i 2020 kan hentes her.
 

LYNGBY - Garderobeskabe

DTU Sport råder over ca. 260 stålskabe forsynet med lås. Disse skabe bliver erstattet af nye skabe i omklædningsrummene i februar 2020.Alle nøgler til gamle skabe skal returneres inden 01.02.20.
nye Skabene er opsat henholdsvis i kældergangen under idrætshallen og i omklædnings-rummene. Skabene er mest beregnet til opbevaring af sportstøj o.l. For at kunne leje et skab, skal du have betalt kontingent til en af klubberne eller en af DTU Sports egne sportstilbud i bygning 101 b og være ansat eller studerende på DTU.
Ledige skabe udlejes ved personlig henvendelse til Sports Supervisoren mod kontant betaling eller Mobilepay. Det er IKKE muligt at blive skrevet på venteliste.
 
Pris og betaling
Skabene udlejes for 50 kr. per semester, samt et depositum på 200 kr., som tilbagebetales ved aflevering af nøgle. Ved bortkomst af nøgle mistes depositum.
 
Lejeperiode
I februar 2020 skal alle nøgler til garderobeskabe returneres inden 01.02.2019. hvis man ikke afleverer inden deadline vil alle ting blive fjernes fra skabet og herefter opbevares i 1 måned. I disse tilfælde vil skabene være forsynet med en ny lås.
Bemærk! Universitetet eller DTU Sport dækker ikke tyveri fra skabene. Opbevar ikke værdigenstande i skabene, idet tyverier kan forekomme.
 
 

LYNGBY - Udendørs boldbane ved bygning 230

Boldbanen er åben pr. 15.04.2020 og lukker d.04.11.2020.
 
DTU Sport råder p.t. over 1 x rugby-bane samt 1 x 11-mands bane, som tegnes op, så den også kan bruges som 2 x 7 mands baner. Der er rift om banerne, som primært er reserveret til DTU Fodbold, Kollegiefodbold samt DTU’s ansatte og studerende.
 
Reservering af fodboldbane: Kontakt Sports Supervisoren for reservering.
 
Hvornår er boldbanen åben: Boldbanen er typisk åben fra starten af april til midten af oktober, men det afhænger af vejrforholdene. Boldbanerne må IKKE bruges udenfor åbningsperioden. 
 
Omklædningsrum Der er to omklædningsrum til herre og et til damer (dommere). Klubber under DTU Sport, DTU- ansatte og studerende kan låne en nøgle ved personlig henvendelse til halinspektøren mod et depositum på 300 kr.
 
Rugby-banen: Rugbybanen er reserveret til DTU Exiles Rugby hele sæsonen. Bruges banen af andre, er det på eget ansvar, da plænen kan være meget ujævn. Inden banen forlades, skal evt. boldmål fjernes fra banen.
 
Beach- og basket-baner
Kontakt DTU Volley og DTU Basketball, hvis du vil være sikker på, at banerne ikke skal bruges af klubberne. Se oversigt her.
 
Kontaktperson: Sports Supervisoren
 

LYNGBY - Haltider 

Hallen er booket alle ugens dage fra morgen til aften, og lejes eller lånes ikke ud.
I dagtimerne er hallen booket til DTU Sports motionstilbud, fodbold og badminton. I de senere timer er hallen booket til klubsport. 
Bane 1 i badmintonhallen er den første ud mod mødecentret, altså den vestlige ende af hallen. 
 
 

LYNGBY - Udlån

DTU Sport har forskellige bolde, udstyr, bannere, etc. som kan lånes ved henvendelse til halkontoret. For at hente udlånseddel til udskrift klik her.
 

RISØ - Lukninger

Eventuelle lukninger eller anden relevant information omkring centret annonceres med opslag på døren til centret. 
 

RISØ - Garderobeskabe

DTU Sport råder over 12 stålskabe forsynet med lås i både dame- og herreomklædningen. Skabene er beregnet til opbevaring af sportstøj o.l. mens man træner i motionscentret. Skabet skal altså være tømt og klar til den næste, når man forlader centret.  
 
Bemærk! Universitetet eller DTU Sport dækker ikke tyveri fra skabene. Opbevar ikke værdigenstande i skabene, idet tyverier kan forekomme. 
 

BALLERUP

Fitness centeret på Ballerup Campus (Diplom Fitness) hører ikke under DTU Sport, men du kan finde dem på Facebook her