Bestyrelse/Board
John Louis Højstrup Lauersen
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT / CHAIRMAN

Jeg har været formand for DTU sport siden 2016, og har i mange år været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte. 
Jeg arbejder som gruppeleder for AV, netværk og telefoni på DTU.
REPRESENTATIVE FOR HSU / CHAIRMAN
I have been president of DTU sport since 2016, and for many years I have been part of the DTU Sports Board. I have been appointed by HSU and represent DTU employees.
I work as a group leader for AV, network and telephony at DTU.
Se hele beskrivelsen
Kaj Kvisgaard Borum
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT (& bodybike-instruktør, Risø)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har siden 2014 været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi. 

***
REPRESENTATIVE FOR HSU (& bodybike instructor, Risoe)
I have been spinning instructor at Risø Campus for several years and have since 2014 been a part of the board at DTU Sport. I am chosen by HSU and represent the employee at DTU.
I work  as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.
Se hele beskrivelsen
Anna Sidse Deleuran
Præsentation

PF-REPRÆSENTANT (& bodybike-instruktør, Lyngby)
Jeg er spinningsinstruktør hos DTU Bodybike. Til dagligt læser jeg medicin og teknologi. Udover at være meget involveret i DTU Sport, så har jeg også været meget aktiv i Studiestarten, hvor jeg har været vektor og KABS.

***
REPRESENTATIVE FOR PF (& instructor bodybike, Lyngby)
I´m 
spinning instructor at DTU Bodybike. 
On a daily basis I am studying medicine and technology. 
Besides being very involved in DTU Sport, I also have been active in the studentstart, where I have been vector and KABS.
Se hele beskrivelsen
Henrik Voigt
Præsentation

BESTYRELSESSEKRETÆR (& sports supervisor)
Jeg er ansat af DTU Sports til at varetage foreningen daglige drift og udvikling siden 2016. Min faglige baggrund er en videregående uddannelse i sports management. Jeg har stor interesse for sport og har gennem min uddannelse og arbejde udviklet stærke kompetencer indenfor drift og vedligeholdelse af frivillige foreninger.  
***
I am employed by DTU Sport since 2016 to manage the daily operation and devolopment of the association. My Academic background is a PBA in international Sports Management. I have a great interest in sports and through my education and work, have developed strong skills in the operation and maintenance of voluntary associations.

 
 
Se hele beskrivelsen
Ann-Rose Bøttcher
Præsentation

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
                                                                                                                     ***
ADMINISTRATION 
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association. 


Se hele beskrivelsen
Philip Charlie Johansen
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Climbing)
Jeg er formand for DTU Climbing. Jeg er uddannet kemi ingeniør fra DTU.
***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Climbing)
I am the chairman at DTU Climbing. I am a chemical engineer from DTU.
Se hele beskrivelsen
Mads Gotlieb Jensen
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Ultimate Frisbee)
Jeg har været med til at starte DTU Ultimate Frisbee op, og er både træner og formand for klubben. Til daglig læser jeg C. Elektroteknologi og engagerer mig også i Ultimate Frisbee på landsplan.

Jeg går ind for at "alle hjælper alle" og man ved samarbejde skal skabe og løfter fællesskabet.
Se hele beskrivelsen
Mikael Mosbech Eronen
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Sailing)
Jeg er formand i DTU Sailing (2018- ), hvor jeg tidligere har være kassér (2016-2018), og bestyrelsesmedlem (2015- ). Jeg lærte at sejle på DTU Sailings begynderhold. Jeg studerer Konstruktion og Mekanik (M.Sc) på DTU.
Tidligere var jeg kajakroer på eliteplan, men skiftede efterfølgende, grundet en skade, til sejlads. Jeg vil arbejde på at forbedre strukturen i klubberne og på kommunikationen blandt medlemmer, klubber og administration. 
                                                                                                              ***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Sailing)
I am the chairman of DTU Sailing (2018-), previously treasurer (2016-2018), and board member (2015-2016). I learnt how to sail on the beginners team in DTU Sailing. Currently I am studying Engineering Design and Applied Mechanics (M.Sc) at DTU.
Previously I was an active sprint kayaker on elite level, but later switched to sailing following an injury. I am going to work on improving the structure in the clubs, and on the communication between members, clubs and administration.
Se hele beskrivelsen
Brian Harbøll
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Table Tennis) 
Jeg har været medlem af DTU Table Tennis siden 1987 og er kasserer i DTU Table Tennis siden 1989. Har tidligere (2014-2016) siddet i DTU Sports bestyrelse.

Se hele beskrivelsen