Bestyrelse/Board
John Louis Højstrup Lauersen
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT / CHAIRMAN

Jeg har været formand for DTU sport siden 2016, og har i mange år været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte. 
Jeg arbejder som gruppeleder for AV, netværk og telefoni på DTU.
REPRESENTATIVE FOR HSU / CHAIRMAN
I have been president of DTU sport since 2016, and for many years I have been part of the DTU Sports Board. I have been appointed by HSU and represent DTU employees.
I work as a group leader for AV, network and telephony at DTU.
Se hele beskrivelsen
Kaj Kvisgaard Borum
Præsentation

HSU-REPRÆSENTANT (& bodybike-instruktør, Risø)
Jeg har været spinninginstruktør på Risø Campus i flere år, og har siden 2014 været en del af DTU Sports bestyrelse. Jeg er udpeget af HSU og repræsenterer DTU ansatte.
Jeg arbejder som seniorudviklingsingeniør på DTU Vindenergi. 

***
REPRESENTATIVE FOR HSU (& bodybike instructor, Risoe)
I have been spinning instructor at Risø Campus for several years and have since 2014 been a part of the board at DTU Sport. I am chosen by HSU and represent the employee at DTU.
I work  as senior science engineer at the Department of Wind Energy at DTU.
Se hele beskrivelsen
Anders Bundgaard Møller
Præsentation

PF-REPRÆSENTANT 

Jeg er PF-repræsentant i DTU Sport og repræsenterer på den måde de studerendes interesser. Jeg har selv en stor interesse for sport og anvender både indendørs og udendørs faciliteter. Det er vigtigt for mig at, skabe mulighed for fysisk aktivitet i en travl hverdag og gode rammer for sportsaktiviteter uden om undervisningen.

I am a representative from PF in the board of DTU Sport, and thus I represent the students’ interests here. I am myself very interested in sport and use both indoors and outdoors facilities. It is important to me, that it is possible to be physically active in an otherwise busy life, and that we have the proper framework for sport and activities when not in class.

Se hele beskrivelsen
David Enslev Nyrnberg
Præsentation

PF-REPRÆSENTANT

Jeg er PF repræsentant i DTU sport, så jeg repræsentere de studerendes interesser. Som medlem af DTU climbing, danc-ing, body bike og aktiv i flere organer på campus, prøver jeg at have pulsen på hvad de studerende ønsker af deres campus mht. sport.

Derudover er jeg uddannet badminton instruktør og bruger de erfaringer til at afvikle et udendørs calisthenics workout en gang om ugen på campus.
 

***

REPRESENTATIVE FOR PF

I''''m your PF representative at DTU sport, I do therefore accommodate the students interests. As a member of DTU climbing, danc-ing, body bike and my activities at several organizations on campus, I attempts to have a feeling of the students wishes for their campus regarding sport.

Furthermore, I am a trained badminton instructor and are using these skills to run a outdoor calisthenics workout once a week on campus.

 
 
Se hele beskrivelsen
Henrik Voigt
Præsentation

BESTYRELSESSEKRETÆR (& sports supervisor)
Jeg er ansat af DTU Sports til at varetage foreningen daglige drift og udvikling siden 2016. Min faglige baggrund er en videregående uddannelse i sports management. Jeg har stor interesse for sport og har gennem min uddannelse og arbejde udviklet stærke kompetencer indenfor drift og vedligeholdelse af frivillige foreninger.  
***
I am employed by DTU Sport since 2016 to manage the daily operation and devolopment of the association. My Academic background is a PBA in international Sports Management. I have a great interest in sports and through my education and work, have developed strong skills in the operation and maintenance of voluntary associations.

 
 
Se hele beskrivelsen
Ann-Rose Bøttcher
Præsentation

ADMINISTRATION
Jeg har været ansat på DTU siden 2005 i to forskellige stillinger, men DTU Sport har fulgt mig siden jeg startede. Sammen med bestyrelsen, har jeg det overordnede ansvar for foreningen.
                                                                                                                     ***
ADMINISTRATION 
I have been employed at DTU since 2005 in two different positions, but DTU Sport has followed me since I started. Along with the board, I have the overall responsibility for the association. 


Se hele beskrivelsen
Philip Charlie Johansen
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Climbing)
Jeg er formand for DTU Climbing. Jeg er uddannet kemi ingeniør fra DTU.
***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Climbing)
I am the chairman at DTU Climbing. I am a chemical engineer from DTU.
Se hele beskrivelsen
Mads Gotlieb Jensen
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Ultimate Frisbee)
Jeg har været med til at starte DTU Ultimate Frisbee op, og er både træner og formand for klubben. Til daglig læser jeg C. Elektroteknologi og engagerer mig også i Ultimate Frisbee på landsplan.

Jeg går ind for at "alle hjælper alle" og man ved samarbejde skal skabe og løfter fællesskabet.
Se hele beskrivelsen
Mikael Mosbech Eronen
Præsentation
KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Sailing)
Jeg er formand i DTU Sailing (2018- ), hvor jeg tidligere har være kassér (2016-2018), og bestyrelsesmedlem (2015- ). Jeg lærte at sejle på DTU Sailings begynderhold. Jeg studerer Konstruktion og Mekanik (M.Sc) på DTU.
Tidligere var jeg kajakroer på eliteplan, men skiftede efterfølgende, grundet en skade, til sejlads. Jeg vil arbejde på at forbedre strukturen i klubberne og på kommunikationen blandt medlemmer, klubber og administration. 
                                                                                                              ***
REPRESENTATIVE FOR THE CLUBS (DTU Sailing)
I am the chairman of DTU Sailing (2018-), previously treasurer (2016-2018), and board member (2015-2016). I learnt how to sail on the beginners team in DTU Sailing. Currently I am studying Engineering Design and Applied Mechanics (M.Sc) at DTU.
Previously I was an active sprint kayaker on elite level, but later switched to sailing following an injury. I am going to work on improving the structure in the clubs, and on the communication between members, clubs and administration.
Se hele beskrivelsen
Brian Harbøll
Præsentation

KLUB-REPRÆSENTANT (DTU Table Tennis) 
Jeg har været medlem af DTU Table Tennis siden 1987 og er kasserer i DTU Table Tennis siden 1989. Har tidligere (2014-2016) siddet i DTU Sports bestyrelse.

Se hele beskrivelsen